Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας
Ενίσχυση της Οικονομικής Ευημερίας και Διαφάνεια στις Φορολογικές Υποχρεώσεις.
Ποιος είναι ο ρόλος του Επιμελητηρίου Αχαΐας;

Του Θ. Λουλούδη και του Δ. Μπαρούνη*

Την Τρίτη, 25η Ιουνίου, η Ελλάδα γιόρτασε την Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας, που σηματοδοτεί την ημέρα που οι πολίτες σταματούν να εργάζονται για να καλύψουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις προς το κράτος. Συγκεκριμένα, για το 2024, οι Έλληνες πολίτες θα χρειαστεί να εργαστούν 175 από τις 365 ημέρες μόνο για να πληρώσουν φόρους και εισφορές, μια βελτίωση κατά 3 ημέρες σε σχέση με το 2023 και 9 ημέρες σε σχέση με το 2022. Μετά από αυτή την ημερομηνία, κάθε επιπλέον κέρδος θεωρείται ότι μένει στον φορολογούμενο. Ανάμεσα στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, η Ελλάδα κατέχει την 11η θέση όσον αφορά τη μικρότερη φορολογική επιβάρυνση, έχοντας βελτιώσει τη θέση της κατά 10 θέσεις από το 2022, όταν βρισκόταν στην 21η θέση.

Η Αχαΐα, ένας από τους πιο σημαντικούς νομούς της Δυτικής Ελλάδας, με πρωτεύουσα την Πάτρα, παρουσιάζει μια ποικιλία οικονομικών δραστηριοτήτων και αποτελεί σημαντικό οικονομικό και εμπορικό κέντρο, με την τοπική της οικονομία να βασίζεται κατά κύριο λόγο στον αγροτικό τομέα, τη βιομηχανία, το εμπόριο, τον τουρισμό και τις υπηρεσίες. Τα παραπάνω συνυφαίνονται άμεσα με την οικονομία και τις φορολογικές υποχρεώσεις των κατοίκων της περιοχής. Υπό το πρίσμα αυτό, το Επιμελητήριο Αχαΐας, μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προώθηση της επίγνωσης αυτής της ημέρας και της σημασίας της, με την ανάπτυξη και υλοποίηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Διοργάνωση σεμιναρίων και εκδηλώσεων: Το Επιμελητήριο, μπορεί να διοργανώσει θεματικά σεμινάρια και εκδηλώσεις με ομιλητές – ειδικούς σε φοροτεχνικά, οικονομικά και επιχειρηματικά θέματα, συμβάλλοντας στην άμεση ενημέρωση – εκπαίδευση των πολιτών, καθώς και στην επικράτηση διαφάνειας στις φορολογικές υποχρεώσεις.

Συνεργασία με Φορολογικούς Ειδικούς: Η συνεργασία με φοροτεχνικούς, λογιστές, συμβούλους επενδύσεων, νομικούς κ.α., μπορεί να προσφέρει πολύτιμη βοήθεια και σημαντική υποστήριξη σε επιχειρηματίες και πολίτες. Οι ειδικοί αυτοί, με την κατάλληλη γνώση και την εμπειρία τους, μπορούν να καθοδηγήσουν τον επαγγελματία στην βέλτιστη λύση ακόμα και πριν την ίδρυση της επιχείρησης από φορολογικής πλευράς, να παρέχουν χρήσιμες συμβουλές που θα βοηθήσουν τους ενδιαφερόμενους να κατανοήσουν καλύτερα το φορολογικό σύστημα και να κάνουν καλύτερες επιλογές στη διαχείριση των οικονομικών τους.

Διεξαγωγή ερευνών – μελετών: Η διεξαγωγή – δημοσίευση ερευνών και μελετών που αναλύουν την τρέχουσα φορολογική κατάσταση στην Αχαΐα και στην Ελλάδα γενικότερα, εντοπίζοντας τα προβλήματα και τις προκλήσεις που ελλοχεύουν, μπορεί να ωφελήσει σημαντικά στη διαμόρφωση ορθών και ευνοϊκών πολιτικών στρατηγικών και μεταρρυθμίσεων, που θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση της φορολογικής πολιτικής. Με αυτό τον τρόπο, ενισχύεται η διαφάνεια και η ενημέρωση του κοινού επί του θέματος, καλλιεργώντας εμπιστοσύνη μεταξύ του κρατικού μηχανισμού και του πολίτη.

Δικτύωση και Συζητήσεις: Δημιουργία πλατφορμών για τη δικτύωση και τον δημόσιο διάλογο μεταξύ των επιχειρηματιών, των πολιτικών, των φορολογικών ειδικών και των οικονομολόγων για την άμεση ανταλλαγή απόψεων και την ανάπτυξη κοινών στρατηγικών. Αυτή η δικτύωση μπορεί να φέρει πιο δραστικές και πρακτικές λύσεις στα φορολογικά ζητήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι επιχειρηματίες και οι πολίτες. Επίσης, η δυνατότητα συνεργασίας με το Οικονομικό Επιμελητήριο και η παρέμβαση του Επιμελητηρίου Αχαΐας προς την κεντρική φορολογική διοίκηση για θέματα που αφορούν άμεσα τα μέλη του, κρίνεται απαραίτητη.

Η Αχαΐα, με την ποικιλία των οικονομικών της δραστηριοτήτων επηρεάζεται άμεσα από το φορολογικό καθεστώς. Η πίεση για την κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεων μπορεί να περιορίσει την οικονομική ανάπτυξη, να μειώσει την οικονομική ευημερία των πολιτών και συνάμα την επιχειρηματική ισχύ της περιοχής. Η ανάγκη για πιο δίκαιες, ευνοϊκές και υποστηρικτικές φορολογικές πολιτικές κρίνεται αναγκαία. Μια στρατηγική φορολογική πολιτική που θα λαμβάνει υπόψιν της τις ιδιαιτερότητες της περιοχής,  μπορεί να βοηθήσει στην ενδυνάμωση της οικονομικής ανάπτυξης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Αχαΐας. Η ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τη φορολογική πολιτική και τις επιπτώσεις της στην καθημερινή ζωή και την επιχειρηματική δραστηριότητα, είναι κρίσιμης σημασίας για τη δημιουργία ενός πιο δίκαιου και αποτελεσματικού φορολογικού συστήματος. Το Επιμελητήριο Αχαΐας με τις δράσεις του, μπορεί να συμβάλλει σημαντικά προς αυτόν τον προσανατολισμό.

*Ο Θεόδωρος Λουλούδης, είναι υποψήφιος πρόεδρος για το Επιμελητήριο Αχαΐας και επικεφαλής του συνδυασμού «Επιμελητήριο Πρωταγωνιστής».

*Ο Δημήτριος Μπαρούνης, είναι λογιστής Α’ τάξης, ιδιοκτήτης λογιστικού γραφείου και υποψήφιος με τον συνδυασμό «Επιμελητήριο Πρωταγωνιστής».

 

© 2024. All Rights Reserved.

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Μάθε τα νέα μας
ErrorHere