Παρουσιάστηκαν χθες στην «Π» τα ετήσια στοιχεία του ισοζυγίου της επιχειρηματικότητας στην Αχαΐα, όπως προκύπτουν από το ΓΕΜΗ. Αντίστοιχα παρουσιάστηκαν και σε όλους τους νομούς της χώρας.

Τα στοιχεία για το 2023 έχουν θετικό πρόσημο για την Αχαΐα, όπως και για όλη την Ελλάδα. Δημιουργήθηκαν περισσότερες νέες επιχειρήσεις από όσες έκλεισαν. Αυτό, αν και φυσιολογικό μετά την πίεση που υπέστη η επιχειρηματικότητα τα χρόνια της πανδημίας, είναι αναμφίβολα θετικό.

Αλλά γνωρίζουμε πράγματι πόσες επιχειρήσεις έκλεισαν το 2023 στην Αχαΐα; Οχι δεν γνωρίζουμε, γιατί μια επιχείρηση μπορεί να έχει κατεβάσει οριστικά ρολά, αλλά να μην έχει διαγραφεί από το ΓΕΜΗ και το Μητρώο του Επιμελητηρίου, επειδή έχει ακόμα οικονομικές εκκρεμότητες. Αλλά αυτό είναι κάτι που εύκολα εντοπίζεται, εάν κάποιος θελήσει να εργαστεί σοβαρά ώστε η βάση δεδομένων των μελών του Επιμελητηρίου Αχαΐας να είναι αξιόπιστη. Και αυτό δεν είναι το μόνο της πρόβλημα. Ενδεικτικά, η βάση δεν έχει πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, έχει πολλαπλές προσεγγίσεις των αντικειμένων δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ) με αποτέλεσμα να μη γνωρίζουμε για πολλές με τι ακριβώς ασχολούνται, έχει χιλιάδες διπλότυπες εγγραφές και πλήθος άλλων ατελειών.

Αναδεικνύεται, για μια ακόμα φορά, το πολύ μεγάλο πρόβλημα των ατελών βάσεων δεδομένων επάνω στις οποίες στηρίζονται τα Επιμελητήρια και της έλλειψης συστηματικής προσπάθειας για τη βελτίωσή τους. Το πρόβλημα αυτό εντάσσεται στη γενικότερη πολύ περιορισμένη έως ανύπαρκτη δουλειά που γίνεται στον τομέα της, τόσο απαραίτητης, παραγωγής μελετών και τεκμηρίωσης.

Εχει σημασία να γνωρίζουμε πόσες επιχειρήσεις έχουμε, ανά τομέα και κλάδο. Ανά δήμο και ανά μεγάλη περιοχή της Πάτρας. Συγκριτικά με άλλες περιοχές της Ελλάδας. Και φυσικά να επικοινωνούμε αυτή τη γνώση ώστε να αποθαρρύνουμε όσους θέλουν να ασχοληθούν με κορεσμένους κλάδους και να ενθαρρύνουμε όσους θέλουν να ασχοληθούν με τους αναπτυσσόμενους κλάδους. Οπως και να πραγματοποιούμε σχετικές ημερίδες ενημέρωσης σε κλάδους, όπως για παράδειγμα η εστίαση, η οποία είναι πολύ δυναμική στην περιοχή μας.

Η παράταξη «Επιμελητήριο Πρωταγωνιστής» δεσμεύεται ότι θα πράξει τα δέοντα, ώστε το Επιμελητήριο Αχαΐας, εντός του 2025, να αποκτήσει έγκυρη βάση δεδομένων και ότι θα γίνονται ετήσιες επικαιροποιήσεις. Οπως και ότι στον τομέα των μελετών και της τεκμηρίωσης θα καταστήσει το Επιμελητήριο Αχαΐας πρότυπο σε όλη τη χώρα. Την επόμενη περίοδο θα εκδώσουμε θέσεις με πλήρη ανάλυση του σχετικού μας προγράμματος.

© 2024. All Rights Reserved.

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Μάθε τα νέα μας
ErrorHere