Ποιο το διακύβευμα των ευρωεκλογών για την περιφερειακή διοίκηση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη;

Του Θ. Λουλούδη, Υποψήφιου Προέδρου του Επιμελητηρίου Αχαΐας και Προέδρου Δ.Σ. Παρατηρητηρίου Περιφερειακών Πολιτικών *

Οι ευρωεκλογές αποτελούν κρίσιμο γεγονός για την Ελλάδα και την Ευρώπη, καθώς διαμορφώνουν το μέλλον της ευρωπαϊκής πολιτικής και την εσωτερική πολιτική δυναμική των κρατών μελών. Είναι ζωτικής σημασίας για τη δημοκρατία και την πολιτική σταθερότητα της Ευρώπης, καθώς και για την πολιτική και οικονομική ανάπτυξη των κρατών – μελών, συμβάλλοντας έτσι στην προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και την ενίσχυση της κοινής ευημερίας.

Το ποσοστό της ελληνικής νομοθεσίας που επηρεάζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σημαντικό και αυξανόμενο με την πάροδο του χρόνου, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση αποκτά όλο και μεγαλύτερη επιρροή στη νομοθετική διαδικασία των κρατών μελών. Εκτιμήσεις δείχνουν ότι τελικά το 60% – 70% της ελληνικής νομοθεσίας επηρεάζεται άμεσα ή έμμεσα από την ΕΕ. Αυτό περιλαμβάνει τη μεταφορά ευρωπαϊκών οδηγιών στο ελληνικό δίκαιο, καθώς και την εφαρμογή ευρωπαϊκών κανονισμών που είναι άμεσα ισχύοντες σε όλα τα κράτη μέλη. Επομένως, η ΕΕ έχει σημαντική επίδραση στη νομοθεσία της Ελλάδας, καθώς οι αποφάσεις και οι οδηγίες που προέρχονται από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να ενσωματωθούν στο ελληνικό νομικό πλαίσιο.

Οι ευρωεκλογές καθορίζουν τους εκπροσώπους που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο έχει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών και τη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν την Ελλάδα και τα κράτη μέλη της ΕΕ. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι ευρωεκλογές καθορίζουν το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κατεύθυνση των ευρωπαϊκών πολιτικών σε θέματα όπως η οικονομία, η μετανάστευση, η ασφάλεια και η περιβαλλοντική πολιτική. Επιπλέον, η σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επηρεάζει τη δυναμική της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και τη σχέση δύναμης μεταξύ των διαφόρων πολιτικών κομμάτων και φιλοσοφιών στην Ευρώπη.

Οι ευρωεκλογές συνδέονται στενά με την αυτοδιοίκηση, καθώς οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο επηρεάζουν άμεσα την περιφερειακή και τοπική πολιτική και οικονομική πραγματικότητα. Οι κομματικές αναλογίες που προκύπτουν από τις ευρωεκλογές μπορούν (κακώς) να επηρεάσουν μελλοντικά το αποτέλεσμα των  δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, καθώς και τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε αυτά τα επίπεδα. Συνολικά πάντως, οι τοπικές και περιφερειακές διοικήσεις έχουν μόνο να κερδίσουν από τη συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποια από τα οφέλη περιλαμβάνουν:

Χρηματοδότηση και επενδύσεις: Η ΕΕ παρέχει χρηματοδότηση και επενδύσεις μέσω διαφόρων προγραμμάτων και ταμείων, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αυτά τα κονδύλια χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση έργων υποδομής, την προώθηση της απασχόλησης, την αειφόρο ανάπτυξη, την άμβλυνση των ανισοτήτων και άλλους στρατηγικούς στόχους.

Ανάπτυξη και συνεργασία: Η συμμετοχή στην ΕΕ παρέχει στις ελληνικές περιφερειακές οικονομίες τη δυνατότητα να αναπτυχθούν σε διάφορους τομείς, όπως η τουριστική βιομηχανία, η γεωργία, η εκπαίδευση και η καινοτομία, μέσω της εύκολης πρόσβασης σε αγορές και πόρους της ΕΕ, καθώς και της συνεργασίας με άλλες ευρωπαϊκές περιφέρειες.

Κοινό θεσμικό πλαίσιο: Η ΕΕ παρέχει ένα κοινό νομοθετικό πλαίσιο που διευκολύνει τη λειτουργία των περιφερειών και ενισχύει οριζόντια το αίσθημα δικαίου σε διάφορους τομείς, όπως το περιβάλλον, η κοινωνική πολιτική και η αγορά εργασίας.

Προώθηση της πολιτικής συνεργασίας: Η συμμετοχή στην ΕΕ παρέχει στις ελληνικές περιφέρειες τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε διάφορες πολιτικές πλατφόρμες και πρωτοβουλίες, προκειμένου να προωθήσουν από κοινού τα συμφέροντά τους και να επιτύχουν στόχους που θα ωφελήσουν τις ίδιες και άλλες περιφέρειες της ΕΕ.

Συνολικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει στις ελληνικές περιφέρειες μια πλατφόρμα για ανάπτυξη, συνεργασία και πρόσβαση σε πόρους που θα συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και την οικονομική ευημερία. Επηρεάζουν άμεσα τον τρόπο περιφερειακής διοίκησης, διαμορφώνοντας τις πολιτικές και τις οικονομικές προοπτικές των περιφερειών στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

*Το Παρατηρητήριο Περιφερειακών Πολιτικών (regionalpolicymonitor.org) δημοσιεύει κατά την τρέχουσα περίοδο σειρά άρθρων με αφορμή τις Ευρωεκλογές 2024, τα οποία εστιάζουν στις θέσεις των κομμάτων για την περιφερειακή ανάπτυξη και τη σημασία των ευρωεκλογών για την αυτοδιοίκηση.

© 2024. All Rights Reserved.

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Μάθε τα νέα μας
ErrorHere