Ο συνδυασμός «Επιμελητήριο Πρωταγωνιστής», έχοντας ως προμετωπίδα την ανάληψη και την ενθάρρυνση αναπτυξιακών πρωτοβουλιών προς όφελος της Αχαΐας, δεν μπορεί παρά να υποστηρίζει το σχέδιο του ΟΛΠΑ για τη δημιουργία νέας μαρίνας μεγάλων τουριστικών σκαφών αναψυχής (mega yachts), στο Βόρειο Λιμάνι της Πάτρας, στο πλαίσιο της υπό διαβούλευση επικαιροποιημένης μελέτης του Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου (Master Plan).

Εκτιμούμε ωστόσο, ότι σε τόσο σημαντικά θέματα που καθορίζουν την εικόνα, τη λειτουργία και το μέλλον της Πάτρας, ο δημόσιος διάλογος πρέπει να αναπτύσσεται στο αρχικό στάδιο του σχεδιασμού και να μην περιορίζεται στη φάση της γνωμοδότησης έτοιμων μελετών, ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς να έχουν την ευκαιρία της κατάθεσης προτάσεων που μπορούν να εμπλουτίσουν τις τελικές αποφάσεις και να βοηθήσουν στη διαμόρφωση κλίματος κοινωνικής συναίνεσης και αποφυγής άσκοπων και αδιέξοδων προστριβών.

Από την εξέταση της μελέτης προκύπτει ότι η προβλεπόμενη θέση της νέας μαρίνας στην Κεντρική Λιμενολεκάνη κρίνεται ως η πλέον κατάλληλη, καθώς η περιοχή ενδιαφέροντος είναι ανεξάρτητη από τις προβλεπόμενες δραστηριότητες της ακτοπλοΐας εσωτερικού, της κρουαζιέρας και της εξυπηρέτησης εμπορικών πλοίων στη Βόρεια Λιμενολεκάνη, ενώ σημαντική έκταση διατηρείται εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα, ώστε να είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν οι υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις για τη λειτουργία της μαρίνας.

Ο συνδυασμός «Επιμελητήριο Πρωταγωνιστής» θεωρεί πως η Πάτρα έχει καθυστερήσει πολύ στην ανάπτυξη αυτού του είδους λιμενικών δραστηριοτήτων και παροχής υπηρεσιών, δεδομένης της κατακόρυφης αύξησης του θαλάσσιου τουρισμού τα τελευταία χρόνια και της συνεπακόλουθης αυξανόμενης ζήτησης υπηρεσιών σε όλο το Ιόνιο και την παράκτια περιοχή της Δυτικής Ελλάδας.

Θεωρούμε ότι η προσέλκυση θαλάσσιου τουρισμού υψηλών προδιαγραφών στο λιμάνι της Πάτρας, μπορεί να συνδυαστεί με τις προβλεπόμενες χρήσεις αναψυχής στο θαλάσσιο μέτωπο και επιπλέον να αποφέρει σημαντικά οικονομικά και αναπτυξιακά οφέλη. Πρώτον, για την ίδια την πόλη που θα βελτιώσει την εικόνα της, δεύτερον, για πολλούς επαγγελματίες και υφιστάμενες επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου Αχαΐας που παρέχουν υπηρεσίες και τρίτον, γιατί θα οδηγήσει στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και θέσεων εργασίας γύρω από τον κλάδο υποστήριξης του Yachting.

Παράλληλα, μια νέα μαρίνα υψηλών προδιαγραφών, μπορεί να αποτελέσει ένα από τα πλέον ελκυστικά σημεία για κατοίκους και επισκέπτες, όπως συμβαίνει και σε άλλες μαρίνες, λόγω της εγγύτητάς της με το κέντρο αναψυχής της πόλης, συμπληρώνοντας τον ευρύτερο σχεδιασμό για την αξιοποίηση του θαλάσσιου μετώπου.

© 2024. All Rights Reserved.

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Μάθε τα νέα μας
ErrorHere