Οι δομές Υγείας και μέριμνας στην περιοχή μας, τόσο σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), όσο και σε πιο υψηλά επίπεδα, μπορούν να βελτιωθούν και να αναπτυχθούν περαιτέρω. Για να υπάρξει ανάπτυξη χρειάζεται βελτίωση σε ορισμένες συνιστώσες και προϋποθέσεις τόσο σε τοπικό, αλλά και σε κεντρικότερο διοικητικό επίπεδο. Αυτό σημαίνει πως οι διαδικασίες για τη δημιουργία νέων, εξελιγμένων και σύγχρονων δομών Υγείας, δεν πρέπει να είναι δαιδαλώδεις και σύνθετες, αλλά αντιθέτως πολύ πιο απλές και να παρέχουν αναπτυξιακά κίνητρα στον οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο, είτε αυτός είναι φυσικό πρόσωπο (ιατρός) ή εταιρεία. Το αποτέλεσμα θα ήταν άμεσα ορατό, με περισσότερες δομές Υγείας και Μέριμνας (πχ ιατρεία, πολυιατρεία, μικροβιολογικά – διαγνωστικά εργαστήρια, δομές κοινωνικής μέριμνας για παιδιά, απεξάρτησης, για ηλικιωμένους). Δομές σύγχρονες, που αποσκοπούν αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση του ασθενούς, του κοινωνικού συνόλου και θα έχουν ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, με παροχές Υγείας υψηλού επιπέδου και ανταγωνιστικού – προσιτού κόστους.

Για να πραγματοποιηθεί αυτό το πλάνο χρειάζονται:

Ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Οι ιδιώτες, που λαμβάνουν την πρωτοβουλία για τη δημιουργία μίας δομής Υγείας ή Μέριμνας να  γνωρίζουν πως έχουν την στήριξη της εκάστοτε Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Πολιτείας. Η Πολιτεία και κυρίως σε τοπικό επίπεδο δεν πρέπει να στέκεται εμπόδιο σε κάθε ιδιωτική πρωτοβουλία (εφόσον αποσκοπεί στο κοινό καλό), αλλά αντίθετα να το επικροτεί, να ενθαρρύνει και να διευκολύνει. Αυτό δεν σημαίνει πως θα είναι χαλαροί και ανεξέλεγκτοι οι ενδιαφερόμενοι. Αντιθέτως οι έλεγχοι πρέπει να είναι πιο ουσιώδες και πιο αυστηροί, τόσο σε επίπεδο λειτουργίας της δομής, όσο και σε επίπεδο χρηστικό και κατασκευαστικό (δεν νοείται σύγχρονη δομή Υγείας χωρίς εύκολη πρόσβαση, χωρίς μπάνια και χωρίς άμεση διαφυγή για ΑμΕΑ σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης).

Στους ενδιαφερόμενους ιδιώτες ή μη, η Πολιτεία οφείλει, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, να δώσει κίνητρα οικονομικά, φορολογικά και διευκολύνσεις για την υπερπήδηση των εμποδίων της γραφειοκρατίας, ώστε να αναπτυχθούν δομές Υγείας και Μέριμνας, που οραματίζομαι με μοναδικό σκοπό το όφελος του συνανθρώπου.

Βασική προϋπόθεση για την δημιουργία μιας δομής ΠΦΥ είναι η χρήση γης. Η πόλη της Πάτρας καθορίζεται από έναν απαρχαιωμένο Πολεοδομικό χάρτη, που δεν αντιστοιχεί στις σύγχρονες ανάγκες των δομών Υγείας. Το αποτέλεσμα είναι να υπάρχει τεράστιο κενό και πρόβλημα, στο πού μπορεί να δημιουργηθούν σύγχρονες δομές Υγείας μέσα στον αστικό ιστό. Η Πολιτεία οφείλει να εκσυγχρονιστεί με βάση τις υγειονομικές ανάγκες της περιοχής και της εποχής.

Η Πάτρα βρίσκεται σε προνομιακή θέση. Συνδυάζει βουνό, θάλασσα, εξαιρετικό κλίμα και είναι πάρα πολύ κοντά σε τουριστικά και παραθεριστικά μέρη. Παρά την γεωγραφική της υπεροχή, δεν έχουμε εκμεταλλευτεί την στρατηγική της θέση, με αποτέλεσμα το οξύμωρο, ενώ η Ελλάδα αποτελεί δημοφιλή προορισμό, η περιοχή μας να μην έχει κανένα τουριστικό ενδιαφέρον και ουσιαστικά μηδαμινή επισκεψιμότητα. Εάν αναπτυχθούν δομές μαζικής μεταφοράς, όπως τρένο, μαρίνα, λιμάνι και κάποιο κοντινό αεροδρόμιο, αυτομάτως θα αυξηθεί ο αριθμός των εγχώριων και μη τουριστών, με αποτέλεσμα την άμεση αύξηση του Ιατρικού Τουρισμού. Το πιο εύκολο είναι η ανάπτυξη του λιμανιού, το οποίο παρά το γεγονός ότι είναι καινούργιο, έχει μετατραπεί κυρίως σε εμπορικό παρά σε επιβατικό. Το όφελος της περιοχής θα ήταν τεράστιο αν το λιμάνι είχε την δυνατότητα να υποδέχεται, τακτικά, κρουαζιερόπλοια. Αυτό θα επέφερε τεράστια ανάπτυξη οικονομικοκοινωνική, όχι μόνο στην Πάτρα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Ο Ιατρικός Τουρισμός μπορεί επίσης να αναπτυχθεί εκμεταλλευόμενος τις υπάρχουσες δομές Υγείας με ένα μοντέλο συνεργασίας με τα ασφαλιστικά ταμεία του εξωτερικού και τις τουριστικές εταιρίες, απευθυνόμενο τόσο σε χρόνιους ασθενείς, όσο και σε οξείες καταστάσεις. Ένας χρόνιος ασθενής( π.χ. αιμοκαθερόμενος) θα μπορούσε να προγραμματίσει τις διακοπές του, γνωρίζοντας εκ των προτέρων τις δομές Υγείας της περιοχής μας. Αυτό προϋποθέτει εξωστρέφεια και προβολή των δομών μας στο εξωτερικό, ενημέρωση δηλαδή των ασθενών μέσω των τουριστικών γραφείων και των ασφαλιστικών εταιρειών. Σε οξείες καταστάσεις, οι παραθεριστικές δομές θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν τοπικούς ιατρούς για επί τόπου επίσκεψη και αν χρήζει ο ασθενής περαιτέρω νοσηλεία, να αναπτυχθούν δομές μεταφοράς των ασθενών από το κατάλυμα τους σε δομές Υγείας ΠΦΥ, για περεταίρω αντιμετώπιση τους εκεί. Αυτό προϋποθέτει την σύμπραξη και την  συνεργασία μεταξύ των δομών ΠΦΥ και των τουριστικών καταλυμάτων.

Υψίστης σημασίας για την ανάπτυξη των δομών Υγείας και μέριμνας της περιοχής, κρίνεται η συνεργασία μεταξύ ΠΦΥ και δομών Υγείας υψηλότερου επιπέδου. Δηλαδή, με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών και τα κρατικά Νοσοκομεία του Αγίου Ανδρέα και Παίδων «Καραμανδάνειο». Η συνεργασία αυτή, αποσκοπεί αποκλειστικά στην άμεση εξυπηρέτηση του ασθενούς και την παροχή ποιοτικού επιπέδου Υγείας, ανάλογα με τον βαθμό βαρύτητας και επικινδυνότητας του περιστατικού. Είναι γεγονός, ότι ο θεσμός του οικογενειακού ιατρού δεν λειτούργησε στην χώρα μας όπως θα έπρεπε. Θα πρέπει λοιπόν από την πλευρά της Πολιτείας, να υπάρξει επαρκής ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου (π.χ. με ημερίδες), ώστε να καταστεί αντιληπτή η διακριτικότητα μεταξύ των δομών Υγείας. Στην ΠΦΥ πέρα των χρονίων ασθενών, πρέπει να αντιμετωπίζονται περιστατικά μικρής βαρύτητας (π.χ. συρραφή ραμμάτων σε μια Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας), τα οποία επ’ ουδενί δεν πρέπει να απασχολούν το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό δομών Υγείας υψηλότερης κλίμακας. Τα σύνθετα και βαριά περιστατικά, οξεία και μη, θα πρέπει να παραπέμπονται αυτομάτως στην Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια δομή Υγείας. Η σωστή  ενημέρωση του συνόλου, έχει στόχο τη σωστή διαλογή των περιστατικών βάσει της βαρύτητάς τους.

Συνίσταται σύμπραξη όλων των δομών Υγείας, με σκοπό την εκμετάλλευση αναπτυξιακών εργαλείων, όπως κλινικές μελέτες φαρμάκων, βιοτεχνολογία, ψηφιακή Υγεία με εγχώρια και Ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά πλάνα. Η περιοχή μας, θα μπορούσε να αποτελέσει πόλο επένδυσης φαρμακευτικών εταιρειών, με στόχο την παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων και βιοφαρμακευτικών υπηρεσιών.

Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη όλων των παραπάνω, είναι η μέριμνα, η σωστή ενημέρωση, η συνεργασία, το πάθος για δουλειά και προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, με μοναδικό φάρο τον συνάνθρωπο.

Ο Παναγιώτης Τρίγκας είναι Ιατρός Νεφρολόγος – Διευθύνων Σύμβουλος Εταιριών Υγείας ΤΡΙΓΚΑΣ NEPHROS και ΤΡΙΓΚΑΣ HEALTH – υποψήφιος με την Παράταξη «Επιμελητήριο Πρωταγωνιστής».

© 2024. All Rights Reserved.

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Μάθε τα νέα μας
ErrorHere